Ποίηση https://kefalonitikavivlia.gr/taxonomy/term/77/all el Εν καιρώ πολέμου https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%B5%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8E-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CF%85 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82">Νιφοράτος Κωνσταντίνος</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%83">ΑΙΓΙΑΛΟΣ</a> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-format"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Paperback </div> </div> </div> <div class="product-body"><p>Η δεύτερη ποιητική συλλογή του Κώστα Νιφοράτου</p> </div> Δημοφιλή Ποίηση Προσφορά Προτεινόμενα Ράφι Συνιστώμενα Thu, 24 Dec 2020 16:22:47 +0000 admin 2306 at https://kefalonitikavivlia.gr