Ντοπιολαλιά - Λεξικά https://kefalonitikavivlia.gr/taxonomy/term/49/all el Από το αρμάρι του χρόνου https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1">Γονατά Μουστάκη Σωτηρούλα</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%83-%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%B5%CF%85%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%83-%C2%AB%CF%84%CE%BF-%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%C2%BB">ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ «ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ»</a> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-format"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Paperback </div> </div> </div> <div class="product-body"><p>Συλλογή της κυρίας Μουστάκη που περιλαμβάνει στις 155 σελίδες του παροιμίες και γλωσσάρι.</p> </div> Δημοφιλή Προσφορά Ράφι Ντοπιολαλιά - Λεξικά Wed, 28 Aug 2013 15:28:43 +0000 admin 2057 at https://kefalonitikavivlia.gr Το Κεφαλονίτικο γλωσσικό ιδίωμα https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C">Συλλογικό</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7">ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ</a> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-format"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Paperback </div> </div> </div> <div class="product-body"><p>Από το Σύνδεσμο Φιλολόγων Κεφαλληνίας και Ιθάκης κυκλοφόρησαν τα πρακτικά του επιστημονικού συνεδρίου που διεξήχθη το 2007, με θέμα: «Το Κεφαλονίτικο γλωσσικό ιδίωμα»<br /> Ο παρών τόμος περιλαμβάνει τα παρακάτω άρθρα:<br /> ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ: Τα γλωσσάρια του<br /> κεφαλληνιακού και ιθακησιακού ιδιώματος<br /> ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΕΗΣ: Ο ρόλος του κεφαλονίτικου ιδιώματος στη διαμόρφωση της Κοινής Νέας Ελληνικής<br /> ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τα επτανησιακά<br /> γλωσσικά ιδιώματα<br /> ΜΑΡΙΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ: Χαρακτηριστικά του ιδιώματος<br /> της Ιθάκης</p> </div><p><a href="https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> Προτεινόμενα Ράφι Συνιστώμενα Ντοπιολαλιά - Λεξικά Tue, 10 Jul 2012 10:13:20 +0000 admin 1993 at https://kefalonitikavivlia.gr Η γλώσσα της Ιθάκης https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%B7-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82">Μουσούρης Σπύρος</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7">ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-id-book"> <div class="field-label">ID Βιβλίου:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 785 </div> </div> </div> </fieldset> <div class="product-body"></div><p><a href="https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%B7-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> Ντοπιολαλιά - Λεξικά Sun, 10 Jul 2011 17:18:13 +0000 admin 1649 at https://kefalonitikavivlia.gr Κεφαλληνιακά Σύμμικτα Ηλία Τσιτσέλη - τόμος τρίτος https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B1-%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%BF%CF%82 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82">Τσιτσέλης Ηλίας</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7">ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-id-book"> <div class="field-label">ID Βιβλίου:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 501 </div> </div> </div> </fieldset> <div class="product-body"><p>"Θέλεις να μάθεις όσον οίον τε ακριβώς την ιστορίαν και τον χαρακτήρα ενός λαού; Ερεύνησον προπάντων την γλώσσαν του. Αι λέξεις πολλά λαλούσι και φωτίζουσιν ικανώς τας σκοτεινάς σελίδας του παρελθόντος. Συλλέγωμεν, λοιπόν, τας λέξεις. Φιλοσοφήσωμεν επ? αυτών. Είναι τούτο έργο εξαιρέτως εθνικόν". </p> <p>Ηλίας Τσιτσέλης<br /> Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου. </p> <p>Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:<br /> Α. Επτανησιακή ιστοριογραφία<br /> Β. Γλωσσάριο της Κεφαλονιάς<br /> Γ.Λεξιλόγιον ξένων, ξενοφανών λέξεων της εν Κεφαλληνία λαλουμένης<br /> Δ. Λαογραφικά στοιχεία<br /> Ε. Προλήψεις - Δεισιδαιμονίες</p> </div><p><a href="https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B1-%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%BF%CF%82" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> Ντοπιολαλιά - Λεξικά Sun, 10 Jul 2011 17:17:51 +0000 admin 1391 at https://kefalonitikavivlia.gr Για να μην σβύσει η παλιά Κεφαλονίτικη και Θιακιά Ντοπιολαλιά https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CE%B2%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%AC-%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B6%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82">Πανταζάτος Διονύσιος</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7">ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-id-book"> <div class="field-label">ID Βιβλίου:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 223 </div> </div> </div> </fieldset> <div class="product-body"><p>Πεντάμορφη και σιωπηλή, γεμάτη γνώση συγκεντρωμένη, αθόρυβη ή Κεφαλονιά. Στις επιστήμες και στις τέχνες έχει δώσει ότι δεν έδωσαν όλα συνάμα τα νησιά.<br /> Θεώνη Δρακοπούλου<br /> "Μυρτιώτισσα"<br /> "Το λεξικό αυτό αποτελεί μια μεγάλη προσφορά σε όλους τους Κεφαλονίτες και Θιακούς απανταχού της γης, αλλά και σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τις Κεφαλονίτικες και Θιακιές λέξεις και τη σημασία τους, που πολλές φορές θα συναντούν σε χιλιάδες γραπτά κείμενα ιστορικού, λογοτεχνικού, λαογραφικού κ.λ.π. περιεχομένου.</p> </div><p><a href="https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CE%B2%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%AC-%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> Ντοπιολαλιά - Λεξικά Sun, 10 Jul 2011 17:17:28 +0000 admin 1128 at https://kefalonitikavivlia.gr Κεφαλονίτικοι Ιδιωματισμοί https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82">Δομένικος Νίκος</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B2">ΟΔΕΒ</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-id-book"> <div class="field-label">ID Βιβλίου:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 219 </div> </div> </div> </fieldset> <div class="product-body"></div><p><a href="https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> Ντοπιολαλιά - Λεξικά Sun, 10 Jul 2011 17:17:27 +0000 admin 1124 at https://kefalonitikavivlia.gr Γλωσσάριον Κεφαλληνίας https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82">Τσιτσέλης Ηλίας</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%89%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%B1">ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΝΟΤΗ ΚΑΡΑΒΙΑ</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-id-book"> <div class="field-label">ID Βιβλίου:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 220 </div> </div> </div> </fieldset> <div class="product-body"></div><p><a href="https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> Ντοπιολαλιά - Λεξικά Sun, 10 Jul 2011 17:17:27 +0000 admin 1125 at https://kefalonitikavivlia.gr Γλωσσάριο και ιδιωματικές εκφράσεις της Κεφαλονιάς https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%86%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%82 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82">Γασπαρινάτος Σπύρος</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7">ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-id-book"> <div class="field-label">ID Βιβλίου:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 221 </div> </div> </div> </fieldset> <div class="product-body"></div><p><a href="https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%86%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%82" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> Ντοπιολαλιά - Λεξικά Sun, 10 Jul 2011 17:17:27 +0000 admin 1126 at https://kefalonitikavivlia.gr Γλωσσάρι στο έργο του Νίκου Καββαδία https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82">Τράπαλης Γιώργος</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1">ΑΓΡΑ</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-id-book"> <div class="field-label">ID Βιβλίου:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 222 </div> </div> </div> </fieldset> <div class="product-body"></div><p><a href="https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> Ντοπιολαλιά - Λεξικά Sun, 10 Jul 2011 17:17:27 +0000 admin 1127 at https://kefalonitikavivlia.gr Κεφαλονίτικες ιστορίες γραμμένες στο τοπικό γλωσσικό ιδίωμα https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CF%83%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82">Σκιαδαρέσης Σπύρος</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B4%CE%B9%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%83">ΔΙΦΡΟΣ</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-id-book"> <div class="field-label">ID Βιβλίου:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 181 </div> </div> </div> </fieldset> <div class="product-body"><p>Λουτρό κεφαλονιτισμού θα πάρουν όσοι διαβάσουν τις ιστορίες αυτές, έτσι καθώς δίνονται με πλούσια γλωσσική και ηθογραφική αναπαράσταση.</p> <p>Στις «Ιστορίες» του ο Σκιαδαρέσης βρίσκει την ευκαιρία να αναδείξει το παλιό εθιμικό στοιχείο της Κεφαλονίτικης ζωής, να περιγράψει τόπους και ανθρώπους, να δώσει χαρακτήρες και θεσμούς, να ζωντανέψει γενικότερα την παλιά κοινωνία, με τις αρετές και τα ελαττώματά τους, με τα ονόματα και τα παρατσούκλια τους και προπάντων να δείξει χαρακτηριστικά τη θρυλική ιδιορρυθμία τους.</p> <p>Οι ιστορίες που αφηγείται είναι:<br /> «Το μαρτύριο του κόντε Ρεστέλου»</p> </div><p><a href="https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> Δημοφιλή Προτεινόμενα Συνιστώμενα Ντοπιολαλιά - Λεξικά Sun, 10 Jul 2011 17:17:24 +0000 admin 1088 at https://kefalonitikavivlia.gr