Μουσική https://kefalonitikavivlia.gr/taxonomy/term/47/all el ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ Ι, 184 οργανικοί σκοποί από Αιγαίο, Ιόνιο, Κρήτη και Κύπρο https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CF%83-%CE%B9-184-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF-%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CF%80%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82">Πεφάνης Λαμπρογιάννης</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%83">ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΑΚΑΣ</a> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-format"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Paperback </div> </div> </div> <div class="product-body"><p>Με την παρούσα έκδοση, αποτυπώνεται σε μουσική σημειογραφία ένα μέρος των οργανικών σκοπών των νησιών του Αιγαίου, του Ιονίου, της Κρήτης και της Κύπρου. Στη γενικότερη δημιουργική διάθεση να μελετηθεί ο λαϊκός πολιτισμός, η δική μας συμβολή εντοπίζεται στη μελέτη και ανάδειξη του μουσικού ύφους των παλιότερων γενεών. Σε αυτό το ύφος αντανακλάται το συλλογικό αισθητικό κριτήριο των τοπικών κοινωνιών σε συγκεκριμένη φάση της ιστορικής εξέλιξης (οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής).</p> </div><p><a href="https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CF%83-%CE%B9-184-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF-%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> Δημοφιλή Προτεινόμενα Ράφι Μουσική Sat, 18 Oct 2014 16:50:43 +0000 admin 2119 at https://kefalonitikavivlia.gr Πέτρος Σκαρλάτος 1820-1904 Ο ριζοσπάστης μουσουργός της επτανησιακής σχολής https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CF%80%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82-1820-1904-%CE%BF-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CF%81%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82">Ραυτόπουλος Γεώργιος</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CF%85%CF%89%CE%BD">ΑΛΚΥΩΝ</a> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-format"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Hardcover </div> </div> </div> <div class="product-body"></div> Μουσική Mon, 25 Jul 2011 07:57:15 +0000 admin 1866 at https://kefalonitikavivlia.gr Η Αρμονική Πολυφωνία στα Επτάνησα https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CF%81%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82">Ραυτόπουλος Γεώργιος</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CF%85%CF%89%CE%BD">ΑΛΚΥΩΝ</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-id-book"> <div class="field-label">ID Βιβλίου:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 284 </div> </div> </div> </fieldset> <div class="product-body"></div><p><a href="https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> Μουσική Sun, 10 Jul 2011 17:17:33 +0000 admin 1185 at https://kefalonitikavivlia.gr Συμβολή στην ιστορία της Επτανησιακής Μουσικής Τα πρακτικά του συνεδρίου της ιστορίας της Επτανησιακής Μουσικής (Αργοστόλι - Ληξούρι 14 - 18 Οκτωβρίου 1995) https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C">Συλλογικό</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CF%89%CE%BD">ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-id-book"> <div class="field-label">ID Βιβλίου:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 280 </div> </div> </div> </fieldset> <div class="product-body"></div><p><a href="https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> Μουσική Sun, 10 Jul 2011 17:17:32 +0000 admin 1181 at https://kefalonitikavivlia.gr Καντάδα το λαϊκό τραγούδι της Κεφαλονιάς https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%82 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82">Δεμπόνος Αγγελοδιονύσιος</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BD">ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-id-book"> <div class="field-label">ID Βιβλίου:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 281 </div> </div> </div> </fieldset> <div class="product-body"></div><p><a href="https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%82" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> Μουσική Sun, 10 Jul 2011 17:17:32 +0000 admin 1182 at https://kefalonitikavivlia.gr Τραγούδια των Ιονίων Νήσων https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%82">Νότας Χρόνης</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/fagoto-books">FAGOTO BOOKS </a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-id-book"> <div class="field-label">ID Βιβλίου:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 285 </div> </div> </div> </fieldset> <div class="product-body"></div><p><a href="https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> Μουσική Sun, 10 Jul 2011 17:17:32 +0000 admin 1184 at https://kefalonitikavivlia.gr Τα 130 χρόνια της μουσικής στην Κεφαλονιά (1836 - 1966) https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CF%84%CE%B1-130-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC-1836-1966 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AC%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82">Βουνάς Χρήστος</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%BF-%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%83">ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο ΦΑΝΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-field-id-book"> <div class="field-label">ID Βιβλίου:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 279 </div> </div> </div> </fieldset> <div class="product-body"></div><p><a href="https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CF%84%CE%B1-130-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC-1836-1966" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> Μουσική Sun, 10 Jul 2011 17:17:24 +0000 admin 1087 at https://kefalonitikavivlia.gr