Ιστορικά https://kefalonitikavivlia.gr/taxonomy/term/43/all el Ιστορία της Κεφαλονιάς 1940-1949 τόμος 3ος https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%82-1940-1949-%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-3%CE%BF%CF%82 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82">Μοσχόπουλος Γεώργιος</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7">ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ</a> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-format"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Paperback </div> </div> </div> <div class="product-body"></div> Δημοφιλή Προσφορά Προτεινόμενα Ράφι Συνιστώμενα Ιστορικά Thu, 24 Dec 2020 16:16:39 +0000 admin 2305 at https://kefalonitikavivlia.gr Ο Επτανησιακός Ριζοσπαστισμός https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE">Γιαννάτου Αγγελική</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%83">ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ</a> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-format"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Paperback </div> </div> </div> <div class="product-body"><p>Ο Επτανησιακός Ριζοσπαστισμός αντλούσε το ιδεολογικό του υπόβαθρο από τις ιδεολογικές αρχές της ριζοσπαστικότερης φάση της Γαλλικής Επανάστασης του 1789.</p> </div><p><a href="https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> Δημοφιλή Προσφορά Προτεινόμενα Ράφι Συνιστώμενα Ιστορικά Fri, 20 Dec 2019 10:47:28 +0000 admin 2287 at https://kefalonitikavivlia.gr Σύμμικτα Παλλικής τόμος Β' https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B2 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C">Συλλογικό</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B7">ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ</a> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-format"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Paperback </div> </div> </div> <div class="product-body"><p>Μια δίτομη έκδοση της Ιακωβατείου βιβλιοθήκης που αποτελεί προσπάθεια χαρτογράφησης του τόπου και του κόσμου της Παλικής.</p> </div> Δημοφιλή Προσφορά Προτεινόμενα Ράφι Συνιστώμενα Ιστορικά Tue, 20 Aug 2019 09:02:16 +0000 admin 2280 at https://kefalonitikavivlia.gr Σύμμικτα Παλλικής τόμος Α' https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B1 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C">Συλλογικό</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B7">ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ</a> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-format"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Paperback </div> </div> </div> <div class="product-body"><p>Μια δίτομη έκδοση της Ιακωβατείου βιβλιοθήκης που αποτελεί προσπάθεια χαρτογράφησης του τόπου και του κόσμου της Παλικής.</p> </div> Δημοφιλή Προσφορά Προτεινόμενα Ράφι Συνιστώμενα Ιστορικά Tue, 20 Aug 2019 08:59:36 +0000 admin 2278 at https://kefalonitikavivlia.gr Η απεργία πείνας στις φυλακές Αργοστολίου https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82">Ροδάκης Περικλής</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BF">ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ</a> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-format"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Paperback </div> </div> </div> <div class="product-body"><p>"Σωφρονιστήριον Αργοστολιού" ή αλλιώς "Εγκληματικαί Φυλακαί Κεφαλληνίας". Τι σημασία, όμως, μπορεί να 'χουν για τους τροφίμους της τα ονόματα που άλλαξε μέσα στα χρόνια μια φυλακή; Καμιά, ηχεί βεβιασμένα η απάντηση, ειδικά αν η φυλακή αυτή συνδέθηκε ήδη από την στιγμή του σχεδιασμού και της κατασκευής της με τις πλέον αυστηρές τιμωρητικές λογικές της εξουσίας. Άλλωστε, οι ίδιες λογικές πρυτάνευσαν και στον τρόπο λειτουργίας της. Οι σκληρότερες δυνατές συνθήκες κράτησης στόχευαν στην εκμηδένιση του ανθρώπου.</p> </div><p><a href="https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> Δημοφιλή Ιστορικά Sat, 27 Jul 2019 08:46:52 +0000 admin 2277 at https://kefalonitikavivlia.gr Απρόοπτα περιστατικά https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%B1%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-0 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%82-%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%B3">Μοσχονάς, Νίκος Γ.</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%83">ΓΚΟΝΗΣ</a> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-format"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Paperback </div> </div> </div> <div class="product-body"><p>[...] Εντυπώσεις από ταξίδια, από αστικές διαδρομές κι από την επικοινωνία με πρόσωπα που έτυχε να συναντήσω στον δρόμο μου, να τα γνωρίσω και να συνδεθώ μαζί τους, να γίνω φίλος τους, και που δεν τα ξαναείδα ποτέ.</p> <p>Στιγμές που βιώνουμε και πρόσωπα που ανταμώνουμε κι ανταλλάζουμε μαζί τους κάποιες φράσεις ανάγκης, χωρίς πραγματική γνωριμία, αλλά και άνθρωποι που περνούν δίπλα μας τυχαία... [...]</p> <p>Περιστατικά τυχαία κι απρόσμενα, που άφησαν το ίχνος τους χαραγμένο στη μνήμη. Απλά, φυσικά ή κάπως ιδιότυπα. Ανθρώπινα πάντα. [...]</p> <p>(Νίκος Μοσχονάς, από το προοίμιο)</p> </div> Δημοφιλή Προσφορά Προτεινόμενα Ράφι Συνιστώμενα Ιστορικά Thu, 27 Dec 2018 06:51:31 +0000 admin 2258 at https://kefalonitikavivlia.gr Στην επικαιρότητα του παρελθόντος https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B8%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-0 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%82-%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%B3">Μοσχονάς, Νίκος Γ.</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83">ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ</a> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-format"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Paperback </div> </div> </div> <div class="product-body"><p>Ο ιστορικός Νίκος Γ. Μοσχονάς, μέσα από την συλλογή των δοκιμίων του για την επικαιρότητα του παρελθόντος, παραδίδει ένα ιδιαίτερο μάθημα Ιστορίας και Μικροϊστορίας που δελεάζει και τον πιο αδιάφορο αναγνώστη.</p> <p>Εστιάζοντας σε διαχρονικά καθημερινά ζητήματα, επεξεργάζεται στιγμές που συνήθως παρακάμπτονται από την διδασκαλία της Ιστορίας, καθότι προορίζονται κυρίως για τους μελετητές. Κι όμως, αυτά είναι τα θέματα που αφορούν όλον τον κόσμο πολύ περισσότερο από τις χρονολογίες και τα μεγάλα γεγονότα.</p> </div><p><a href="https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B8%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-0" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> Δημοφιλή Προσφορά Προτεινόμενα Ράφι Συνιστώμενα Ιστορικά Thu, 27 Dec 2018 06:49:37 +0000 admin 2257 at https://kefalonitikavivlia.gr Αναμνήσεις αρχείου, Ο απόπλους για το Ιστορικό Αρχείο της Κεφαλονιάς https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%82 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%82-%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%B3">Μοσχονάς, Νίκος Γ.</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83">ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ</a> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-format"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Paperback </div> </div> </div> <div class="product-body"><p>Ο ιστορικός Νίκος Γ. Μοσχονάς θυμάται την όμορφη περιπέτεια που του επεφύλασσε το καλοκαίρι του 1970, όταν κλήθηκε να αναλάβει την διάσωση και την ανασύσταση του Ιστορικού Αρχείου Κεφαλονιάς. Ένας θησαυρός θαμμένος στη σκόνη, τα παρασιτοκτόνα και την υγρασία: αυτό περίμενε τον ιστορικό στο όμορφο νησί, για να περάσει το καλοκαίρι του μακριά από τον ήλιο, μέσα σε σκοτεινούς χώρους γεμάτους έγγραφα. Το πολύτιμο υλικό χρειάστηκε μεγάλο κόπο για να διασωθεί, αλλά είδε επιτέλους το φως και έγινε προσβάσιμο από τους ερευνητές.</p> </div> Ιστορικά Thu, 14 Sep 2017 09:49:06 +0000 admin 2211 at https://kefalonitikavivlia.gr Οικογένεια Μαρκέτου https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B2%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82">Μαρκέτος Βαγγέλης</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7">ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ</a> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="product-body"></div> Δημοφιλή Προσφορά Προτεινόμενα Ράφι Συνιστώμενα Ιστορικά Thu, 20 Apr 2017 11:43:40 +0000 admin 2196 at https://kefalonitikavivlia.gr Ο Ριζοσπαστισμός στην Κεφαλονιά της Βρετανικής Προστασίας https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%BF-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82">Πετράτος Πέτρος</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%83">ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ</a> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-format"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Paperback </div> </div> </div> <div class="product-body"><p>ΈΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1815-1864) ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ, ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΑΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟ¬ΝΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΠΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΟΥΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΚΕΙ¬ΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΕΒΑΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΕΩΝ.</p> </div><p><a href="https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%BF-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> Δημοφιλή Προσφορά Προτεινόμενα Ράφι Συνιστώμενα Ιστορικά Fri, 27 Jan 2017 09:57:03 +0000 admin 2180 at https://kefalonitikavivlia.gr Η Κεφαλληνία και ο αγών της ανεξαρτησίας https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%B7-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82">Σουρής Αριστοφάνης</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7">ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ</a> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-format"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Paperback </div> </div> </div> <div class="product-body"></div> Ιστορικά Fri, 06 Feb 2015 18:10:16 +0000 admin 2124 at https://kefalonitikavivlia.gr Αρχειακή έρευνα https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82">Μονοκρούσσος Κωνσταντίνος</a> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-format"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Paperback </div> </div> </div> <div class="product-body"><p>Αρχειακή έρευνα για τους ιερούς ναούς του Ληξουρίου και των τριάντα δύο χωριών της επαρχίας Πάλλης από το 1600 μ.Χ.</p> </div> Ιστορικά Mon, 20 Jan 2014 18:49:00 +0000 admin 2082 at https://kefalonitikavivlia.gr Μυστική αποστολή στο Ιόνιο (1944) https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF-1944 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82">Μαρίνος Θεμιστοκλής</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%83">ΙΚΑΡΟΣ</a> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-format"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Paperback </div> </div> </div> <div class="product-body"><p>Μια μυθιστορηματικη στρατιωτική επιχείρηση κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια πολύτιμη προσωπική μαρτυρία, που καταγράφει, από τη δική της οπτική, όσα συνέβησαν στα νησιά του Ιονίου κατά την κρίσιμη περίοδο λίγο πριν από την Απελευθέρωση και την έναρξη του Εμφυλίου πολέμου.</p> </div><p><a href="https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF-1944" target="_blank">διαβάστε περισσότερα</a></p> Προτεινόμενα Ράφι Συνιστώμενα Ιστορικά Wed, 29 May 2013 15:19:14 +0000 admin 2030 at https://kefalonitikavivlia.gr La vera storia dell' eccidio di Cephalonia https://kefalonitikavivlia.gr/content/la-vera-storia-dell-eccidio-di-cephalonia <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/filippini-massimo">Filippini Massimo</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7">ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ</a> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-format"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Paperback </div> </div> </div> <div class="product-body"><p>Μια ακόμα μελέτη για τη σφαγή της μεραρχίας Ακουι</p> </div> Ιστορικά Mon, 18 Feb 2013 16:09:25 +0000 admin 2013 at https://kefalonitikavivlia.gr Ιστορία της νήσου Κεφαλληνίας https://kefalonitikavivlia.gr/content/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82 <fieldset class="fieldgroup group-book-data"><legend>Στοιχεία Βιβλίου</legend><div class="description">Στοιχεία βιβλίου</div><div class="field field-type-nodereference field-field-book-author"> <div class="field-label">Συγγραφέας:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B9%CE%BF%CF%82">Λιβιεράτος Ευστάθιος</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-book-publisher"> <div class="field-label">Εκδότης:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/content/%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%83">ΑΙΓΙΑΛΟΣ</a> </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-text field-field-format"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Paperback </div> </div> </div> <div class="product-body"><p>Επανακυκλοφορεί η πληρέστερη ιστορία της Κεφαλληνίας γραμμένη το έτος 1908 από τον καθηγητή κ. Λιβιεράτο Ευστάθιο.<br /> Γεννημένος στην Αγία Θέκλα Κεφαλονιάς το 1848, σπούδασε στην Αθήνα και ταξίδεψε στη Γερμανία. Λάτρης των ελληνικών και λατινικών γραμμάτων, φιλόλογος και συγγραφέας, πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο Ληξούρι όπου αφιερώθηκε στη συγγραφή του παρόντος βιβλίου, το οποίο εκδόθηκε πρώτη φορά το 1988. Ο Ε. Κ. Λιβιεράτος απεβίωσε στο Ληξούρι το 1917.</p> </div> Δημοφιλή Προτεινόμενα Ράφι Συνιστώμενα Ιστορικά Fri, 27 Jul 2012 18:59:40 +0000 admin 1995 at https://kefalonitikavivlia.gr