Κεφαλονιά του τότε και του τώρα

Κεφαλονιά του τότε και του τώρα

Κεφαλονιά του τότε και του τώρα

Paperback
Τιμή:
€0.00 (συμπ. 6.5% ΦΠΑ)
Product description
Στοιχεία Βιβλίου
Στοιχεία βιβλίου
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 

"Δεν ξέρω άμα θα βρεθούνε αναγνώστες για να με πάρουνε και να με διαβάσουνε, άμα όμως βρεθεί κανένας που να θέλει να πετάξει τα λεφτά του, τότενες ας με πάρει. Κι όντας διαβάσει τσι πρώτες δύο αράδες, κι αν δε του αρέσω, ας με πετάξει στον κάδο των σκουπιδιώνε του. Αλλιώς, ας με βαστάξει για όποια άλλη χρήση ... και είναι πολλές οι χρήσεις που μπορώ να φανώ χρήσιμο.

Βιβλίο"