Καμήλος Νικόλαος

Ο Νικόλαος Κάμηλος γεννήθηκε στην Κεφαλονιά. Είναι απόφοιτος της Ραλλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πειραιώς και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσηςτου Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στην Padagogische Hochschule Ludwigsburg Γερμανίας και στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση "Ιστορία και διδακτική της Ιστορίας" (2008) και υπ. Δρ Ιστορίας στο Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει λάβει μέρος με ανακοινώσεις του σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.