Σάτιρα

32
Η σάτιρα στην εκπαίδευση. Ανδρέας Λασκαράτος και Γεώργιος Σουρής
Η Σάτυρα στην Κεφαλονιά τόμος Δεύτερος
Η σάτυρα στην Κεφαλονιά τόμος Πρώτος
Η Σάτυρα στην Κεφαλονιά Τόμος Τρίτος
Ιδού ο άνθρωπος ιδού και το σοϊ του.
Ιστορία ενός αρχιεπισκόπου
Καυστική σατυρική ποίηση της ομογένειας των Κεφαλλήνων
Κεφαλονιά του τότε και του τώρα
Κεφαλονίτικα 100%
Κεφαλονίτικα 100% Τόμος Β, Πίσω από την κλειδαρότρυπα
Κεφαλονίτικα 100% τόμος Γ'
Κεφαλονίτικα εικονογραφημένα - Παλιές ιστορίες Κεφαλονίτικης τρέλας τόμος 1