Περιοδικά

30
Κεφαλονίτικη Πρόοδος τεύχος 6
Κεφαλονίτικη πρόοδος τεύχος 64 - 65
Κεφαλονίτικη Πρόοδος τεύχος 7
Κεφαλονίτικη Πρόοδος τεύχος 8
Κεφαλονίτικη Πρόοδος τεύχος 9
Κεφαλονίτικη πρόοδος τόμος 24ος
Κεφαλονίτικη πρόοδος τόμος 25ος
Κεφαλονίτικη Πρόοδος τόμος 3
Κεφαλονίτικη πρόοδος τόμος 4ος
Κυμοθόη τεύχος 10-11
Κυμοθόη τεύχος 12-13
Κυμοθόη τεύχος 14-15