Περιοδικά

30
Κεφαλονιά και Ιθάκη Μάιος - Ιούνιος 1980
Κεφαλονιά και Ιθάκη Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1979
Κεφαλονιά και Ιθάκη Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1979
Κεφαλονίτικες ώρες
Κεφαλονίτικες ώρες τεύχος 2
Κεφαλονίτικες ώρες τεύχος 4
Κεφαλονίτικες ώρες τεύχος 5
Κεφαλονίτικες ώρες τεύχος 6
Κεφαλονίτικες ώρες τεύχος 7
Κεφαλονίτικη Πρόοδος τεύχη 49-50
Κεφαλονίτικη Πρόοδος τεύχη 77-78
Κεφαλονίτικη Πρόοδος τεύχος 10