Περιοδικά

30
Επτανησιακά Φύλλα Δεκέμβριος 1953
Επτανησιακά Φύλλα Μάρτιος 1954
Επτανησιακά Φύλλα Οκτώβριος 1956
Επτανησιακά φύλλα Τόμος Γ, αρ. φυλ. 3
Επτανησιακά Φύλλα τόμος Ε' -1964
Επτανησιακά Φύλλα Τόμος ΙΓ' 1
Επτανησιακά Φύλλα τόμος ΙΖ
Επτανησιακά Φύλλα Φεβρουάριος 1954
Η Κεφαλονίτικη πρόοδος έτος Α, τεύχος 1
Η Κεφαλονίτικη πρόοδος έτος Α, τεύχος 11
Η Κεφαλονίτικη πρόοδος έτος Α, τεύχος 12
Η Κεφαλονίτικη πρόοδος έτος Α, τεύχος 2