Περιοδικά

30
 Η Κεφαλονίτικη πρόοδος 27-28
Kefalonitis.com
Kefalonitis.mag τεύχος 2ο
Kefalonitis.mag τεύχος 3ο
Kefalonitis.mag τεύχος 4ο
Kefalonitis.mag τεύχος 5ο
Kefalonitis.mag τεύχος 6ο
Kefalonitis.mag τεύχος 7ο
Εικόνες Κεφαλονιάς & Ιθάκης τεύχος 3
Ελληνική Δημιουργία, αφιέρωμα Ανδρέας Λασκαράτος
Ελληνική Δημιουργία, αφιέρωμα Ιθάκη
Ελληνική Δημιουργία, αφιέρωμα Ιόνιος Ακαδημία