Ντοπιολαλιά - Λεξικά

27
Από το αρμάρι του χρόνου
Για να μην σβύσει η παλιά Κεφαλονίτικη και Θιακιά Ντοπιολαλιά
Γλωσσάρι στο έργο του Νίκου Καββαδία
Γλωσσάριο και ιδιωματικές εκφράσεις της Κεφαλονιάς
Γλωσσάριον Κεφαλληνίας
Η γλώσσα της Ιθάκης
Κεφαλληνιακά Σύμμικτα Ηλία Τσιτσέλη - τόμος τρίτος
Κεφαλονίτικες ιστορίες γραμμένες στο τοπικό γλωσσικό ιδίωμα
Κεφαλονίτικοι Ιδιωματισμοί
Το Κεφαλονίτικο γλωσσικό ιδίωμα