Ιστορικά

21
Επιτεύγματα του Ε.Α.Μ. στην Κεφαλονιά και Ιθάκη
Η γέννεση και τα πάθη μιας πολιτείας (το Αργοστόλι αγωνίζεται)
Η Επτανησιακή πολιτική σχολή των Ριζοσπαστών
Η Ιταλο-Γερμανική σύρραξις εν Κεφαλληνία 1943
Η Κεφαλληνία και ο αγών της ανεξαρτησίας
Η Κεφαλονιά πρωτεργάτις στον ενωτικό αγώνα.
Η Κεφαλονία στις αρχές του όγδοου αιώνα
Η μάχη του Λάλα
Η μετασεισμική Κεφαλλονιά
Η πειθαρχική προστασία, από τους αγώνες του λαού της Κεφαλονιάς.
Η συμβολή των Κεφαλλήνων στα Νεοελληνικά Γράμματα.
Θερμό-Προύσος-Αργοστόλι