Ιστορικά

21
Βαρδιάνοι
Τιμή: €18.11 (συμπ. 6.5% ΦΠΑ)
Βιβλία πολιτική θρησκεία στην ανατολή τον 17ο αιώνα
Γενική δημοσιονομία της Κεφαλληνίας, έτος σύνθεσης 1859
Γεράκης ο Έλληνας πρωτοσύμβουλος στην αυλή του Σιάμ
Γιάκουμος Σουριάνος
Γιατροί και ιατρική Κεφαλονιάς από τα χρόνια της ένωσης μέχρι τον πόλεμο του 1940
Γιατροί και ιατρική της Κεφαλονιάς στα χρόνια των ξενικών κυριαρχιών (1500 - 1864)
Διαθήκες 1801-1910, τόμος 1 Α-Λ
Διαθήκες 1801-1910, τόμος 2 Μ-Ω
Δύο δημαρχίες στο Αργοστόλι
Δύο στιχουργήματα των εν έτει 1848 γεγονότων εν Κεφαλληνία
Εθνική αντίσταση και εμφύλιος πόλεμος στην Κεφαλονιά