Επτάνησα

18
 Ιστορία της Ιόνιας Ακαδημίας
'Eντυπο για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδος της Ενώσεως της Επτανήσου μετά της Ελλάδος.
'Εκθεσις περί της εν Επτανήσω καταστάσεως επί αρμοστείας Μαιτλανδ κατά τας παραμονάς της Ελληνικής Επαναστάσεως
H τυπογραφία εν Επτανήσω
Αι Ιόνιοι νήσοι κατά τους Ναπολεόντειους χρόνους.
Επίσημα έγγραφα αφορώντα τας επί του Επτανησιακού ζητήματος διαπραγματεύσεις
Επτανησιακά
Επτανησιακά (κατά το πλείστο Ιθακησιακά) Σύμμεικτα
Επτανησιακά Σημειώματα
Επτανησιακά Σώματα και η δράσις των κατά τον αγώνα της Ελληνικής ανεξαρτησίας
Επτανησιακόν σάλπισμα 1950
Επτανησιακός Ριζοσπαστισμός