Διάφορα

17
'Εκθεσις διαχειρίσεως
'Εκθεσις πεπραγμένων
Α' Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεφαλονιάς - Ιθάκης
Αγορεύσεις εν τη Β' εν Αθήναις Εθνοσυνελεύσει και εν ταις Βουλαίς
Αγορεύσεις Νικολάου Βαλσαμάκη - βουλετού Κεφαλληνίας & Ιθάκης
Ανέκδοτα γράμματα διαφόρων στον Π. Βεργωτή (και δύο ποιήματα του Βεργωτή στον Κωστή Παλαμά)
Από τις πηγές προς τη μορφή του Λασκαράτου
Βότανα, Δέντρα και παραδόσεις της Κεφαλονιάς
Γεωργικό δελτίο της πρακτικής σχολής Παναγή Βαλλιάνου, αριθμός 5
Γεωργικό δελτίο της πρακτικής σχολής Παναγή Βαλλιάνου, αριθμός 7
Διαθήκη εν Λονδίνω 1910
Εκπαιδευτικά Ι