Γεωγραφία

16
 Η Ιθάκη Τόμος Πρώτος
1η συνάντηση εργασίας για την «Προστασία και Ανάδειξη του Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλληνίας
2η συνάντηση εργασίας για την «Προστασία και Ανάδειξη του Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλληνίας
Eργα που μπορεί και πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση τ' Αργοστολίου
L' ile de Cephalonie au point de vue agricole
Αι αρχαιότητες των Μεσοβουνίων και του Πύργου Κεφαλληνίας
Αναμνήσεις και προοπτικές τ' Αργοστολίου
Αναφορά στους δρόμους της Κεφαλονιάς
Αργοστόλι
Αργοστόλι η χαμένη πόλη
Αφιέρωμα στον εθνικό δρυμό Αίνου
Γεωγραφία πολιτική νέα και αρχαία του νομού Κεφαλληνίας